Słupki parkingowe, słupki drogowe, Zapory drogowe, słupki hydrauliczne w ziemi

Zapory drogowe dobiera się między innymi w oparciu o wymagany sposób użytkowania, np. do miejsc gdzie istnieje potrzeba zagrodzenia
przejazdu o sporadycznym ruchu można zastosować zapory ze sprężyną gazową które uruchamiane są poprzez rozblokowanie kluczem
trójkatnym. Zapora samoczynnie podniesie się wykorzystując energię zmagazynowaną w sprężynie gazowej.
2. Przy wjazdach o średnim obciążeniu ruchem kołowym stosuje się zapory elektromechaniczne, natomiast do miejsc o bardzo intensywnym
ruchu oraz tam gdzie wymagane jest duże bezpieczeństwo i skuteczność zabezpieczenia przejazdu stosuje się zapory z napędem
hydraulicznym.
3. Intensywność użytkowania podana w ilości cykli na dobę, oznacza maksymalną zalecaną liczbę cykli na dobę. Najłatwiej obliczyć docelową
intensywność mnożąc liczbę pojazdów przez 3 (średnia liczba użycia zapory drogowej).

Zapory stałe są idealnym uzupełnieniem do zapór ruchomych. Przeznaczone są do stałego blokowania przejazdu.
Szczególnie zalecane w lokalizacjach wymagających spójności architektonicznej, bądź szczególnej formy zabezpiecze-nia.

csm 0090b953b12a77408bc6c16f55937f9c 825ddcd106 csm 769c618e5ccb756541596e1513a5f70f bcacc118fc csm cb200a668e157a50744fc1efce13005b 93a2dfd06f csm e820f5f78cd1f3c9004da4bcfced0129 2304e2f0bd 

Do wyceny takich zabezpieczeń potrzeba spotkania na terenie na którym mają staną słupki ruchome chowane w ziemi .